Nowa ortofotomapa dla Łodzi

  W najbliższym czasie planowane jest wykonanie nad Aglomeracją Łódzką (rys.1) serii barwnych pionowych zdjęć lotniczych. Jakość fotograficzna i geometryczna tych zdjęć będzie odpowiadać wymogom produkcji cyfrowej o rozdzielczości terenowej 0,2 metra (piksel o wielkości 20x20cm).
Fotografie te po zarejestrowaniu w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zostaną przetworzone na tzw. ortofotomapę w skali 1:2 000 (1cm na mapie odpowiadać będzie 20 m w terenie!!!).

Profesjonalna technologia wykorzystująca fotogrametryczne kamery lotnicze zintegrowane z satelitarnym systemem nawigacji GPS gwarantuje, że każdy fragment terenu zostanie sfotografowany z wysoką jakością co najmniej dwukrotnie. Wszystkie zdjęcia poddane zostaną cyfrowej archiwizacji i będą udostępnione dla osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw w postaci wydruku lub plików komputerowych.
Kampania fotografowania terenu będzie przeprowadzona w okresie 1-2 dni na przełomie marca i kwietnia 2007 roku. Wszyscy zainteresowani (osoby fizyczne, instytucje i firmy) mogą w tym czasie, wyłożyć na powierzchniach dachów lub odsłoniętych placach własne nazwy i/lub loga, które w sposób nierozerwalny będą stanowiły treść zdjęcia i będą dostępne dla wszystkich zarówno teraz jak i w przyszłości.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego www.rsip.lodzkie.pl lub Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi www.wodgik.lodzkie.pl , e-mail : fotodach@wodgik.lodzkie.pl

Do góry