Punkty adresowe – założenia i etap pilotażu 2007-2008r.

  Projekt ma na celu stworzenie bazy adresowej województwa łódzkiego. Przygotowania do opracowania projektu rozpoczęły się w połowie 2007 r. Wówczas rozpoczęły się spotkania z GUS, Policją, Strażą Pożarną i innymi podmiotami. Celem spotkań było wypracowanie jak najbardziej elastycznych założeń do budowy modelu relacyjnej bazy danych, co wiązać się będzie z możliwością późniejszej rozbudowy bazy pod kątem innych jednostek.

Po określeniu wstępnych założeń do projektu wybrana została firma której postawione zostało zadanie przygotowania aplikacji. Ze względów na posiadane już środowisko firmy ESRI, Departament postanowił pozostać przy rozwiązaniach tego producenta. Całość została podzielona na dwa etapy. Pierwszym był pilotaż w ramach którego został opracowany projekt struktury danych dla modułu adresowego, który uwzględnia podstawowe elementy takie jak adres, ulica, miejscowość, w tym powiązanie z bazą TERYT, strukturę dróg i ulic. Struktura jest zaprojektowana pod kątem powiązania z ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz z topograficzna Bazą Danych. Adres uwzględniony w Aplikacji jest zgodny z definicją ujętą w dokumencie „Specyfikacja Danych” INSPIRE, rozdział 5.5 strona 31.
Kolejnym etapem będzie zasilenie bazy danymi zebranymi z terenu Powiatu Łowickiego w gminie Zduny, a także dla obszaru trzech obrębów miasta Łowicza: Bratkowice, Korabka i Śródmieście

Do góry