WMSy i WMTSy powiatowe w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Przypominamy, że aplikacja mapowa Geoportal Województwa Łódzkiego wykorzystuje usługi sieciowe m.in. WMS i WMTS.
Na podstawie informacji przekazanych przez Starostwa Powiatowe, w Geoportalu WŁ zostały zaktualizowane adresy URL usług sieciowych WMS i WMTS znajdujące się na predefiniowanej liście w narzędziu „Dodaj mapę”. Do istniejącej listy zostały dodane adresy usług publikujące dane z obszaru powiatów: kutnowskiego, łaskiego, tomaszowskiego, miasta Skierniewic oraz miasta Łodzi.
W celu dodania serwisu WMS, WMTS do kompozycji mapowej należy uruchomić narzędzie z Menu Plik – „Dodaj mapę”, a następnie wybrać źródło z listy dostępnych w zakładce „Serwisy predefiniowane” (źródła pogrupowane są w kategorie tematyczne; aby wyświetlić serwisy wchodzące w skład grupy należy kliknąć na przycisk plusa znajdujący się przed nazwą grupy). Lista serwisów publikowanych przez Starostwa Powiatowe znajduje się w kategorii „Województwo łódzkie – powiatowe i gminne bazy referencyjne”.

 

Następnie należy wykonać test połączenia za pomocą przycisku „Połącz”. Jeżeli test wykonany zostanie pomyślnie to nastąpi automatyczne przełączenie do zakładki „Właściwości serwisu”, gdzie należy wybrać przycisk „Dodaj”.
Nowo dodany serwis mapowy WMS / WMTS pojawia się, jako pierwszy „od góry” w Zawartości mapy.

 

 

Na szczególną uwagę zasługują serwisy WMS / WMTS prezentujące Ewidencję gruntów i budynków publikowane przez Starostwa Powiatowe. Takie rozwiązanie pozwala na podgląd najaktualniejszych zbiorów danych przestrzennych bez konieczności posiadania ich kopii.

Przypominamy, że z systemu Geoportalu WŁ publikowane są następujące usługi sieciowe, których adresy możemy znaleźć także w zakładce Geodane na stronie internetowej http://geoforum.pl/.

1. WMSy:

 • IRSIP – Baza danych obiektów topograficznych
  http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_TBD_WMS/MapServer/WMSServer
 • IRSIP – Baza danych wektorowych
  http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_VMAP_WMS/MapServer/WMSServer
 • IRSIP – Obwody łowieckie
  http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_OBW_LOW_WMS/MapServer/WMSServer
 • IRSIP – Oferty inwestycyjne
  http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_INWESTYCJE_WMS/MapServer/WMSServer
 • IRSIP – Punkty użyteczności publicznej
  http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_POI_WMS/MapServer/WMSServer

2. WMTS:

 • Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
  http://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_BDOT10k

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres e-mailowy: geoportal@lodzkie.pl.

Do góry