Aktualizacja danych w Portalu „Melioracja” w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Wraz z końcem 2017 roku, na podstawie danych przekazanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, w Portalu „Melioracja” zostały po raz ostatni zaktualizowane następujące warstwy tematyczne:
– Grunty zmeliorowane,
– Urządzenia melioracji wodnych podstawowych,
– Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,
– Wody powierzchniowe,
– Hektometraż.
Do 31 grudnia 2017 r. ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadził Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Od 1 stycznia w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
Dane publikowane w Geoportalu Województwa Łódzkiego mają jedynie charakter poglądowy, przez co nie mogą być podstawą do wykonywania czynności administracyjnych i urzędowych.

Do góry