Portal samorządowy

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, których pierwsza tura odbędzie się 21 października 2018 r., w Geoportalu Województwa Łódzkiego prezentujemy nowe warstwy tematyczne: podział województwa łódzkiego na „Okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa”, „Okręgi wyborcze do rad powiatów”, a także „Frekwencję wyborczą” z ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się w 2014 roku.
Ponadto w Portalu umieszczono informacje o „Dochodach własnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca” w 2016 roku oraz stopień wykorzystania środków unijnych we wszystkich gminach naszego regionu, w przekrojach wieloletnich na warstwie „Wartość projektów wg Programów Operacyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca” dla Programów Operacyjnych:
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dane dotyczące okręgów wyborczych zostały opracowane na podstawie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego aktów prawnych.
Dane dotyczące frekwencji wyborczej oraz dochodów własnych gmin pozyskane zostały ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z „Banku Danych Lokalnych”.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"http://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry