Plany miejscowe gminy Nowa Brzeźnica w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Portalu Inwestora zostały opublikowane graficzne załączniki do Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z obszaru gminy Nowa Brzeźnica.

Graficzna treść Miejscowych planów znajduje się na warstwie „MPZP – raster”, a Studium na warstwie „Studium UiKZP – raster”. Ponadto na warstwach: „ Zasięgi miejscowych Planów zagosp. przestrz.” oraz „Granice Studium UiKZP” pokazane są obszary objęte ww. opracowaniami, a przy użyciu narzędzia Identyfikacja można uzyskać bezpośredni link do pełnych treści dokumentów planistycznych.

Plany miejscowe zostały wprowadzone za pomocą następujących uchwał:

  • Uchwałą Nr 154/XXVIII/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Brzeźnica,
  • Uchwała Nr 149/XXIV/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obszarów położonych w gminie Nowa Brzeźnica w miejscowościach: Nowa Brzeźnica, Dubidze, Dworszowice Kościelne, Konstantynów, Prusicko, Wólka Prusicka,
  • Uchwała Nr 118/XIX/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica, Kruplin i Dworszowice Kościelne.

Pełną treść Uchwał można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Studium zostało wprowadzone za pomocą Uchwały Nr 86/XII/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Brzeźnica.

 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"http://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry