Dodano łącznie 94 adresy usług mapowych do listy WMSów i WMTSów w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Istniejący zbiór adresów URL usług mapowych WMS i WMTS znajdujący się na predefiniowanych listach w narzędziu „Dodaj mapę” został zaktualizowany oraz uzupełniony o adresy usług publikowane przez m.in. następujące instytucje: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Łódzki Ośrodek Geodezji, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Państwowy Instytut Geologiczny (Centralna Baza Danych Geologicznych, Mapa Geośrodowiskowa Polski, Państwowa Służba Hydrogeologiczna).

Po dodaniu 94 nowych adresów usług mapowych WMSów i WMTSów na predefiniowanych listach znajduje się obecnie 164 adresów URL.

W celu dodania serwisu WMS, WMTS do kompozycji mapowej należy uruchomić narzędzie z Menu Plik – „Dodaj mapę”, a następnie wybrać źródło z listy dostępnych w zakładce „Serwisy predefiniowane” (źródła pogrupowane są w kategorie tematyczne; aby wyświetlić serwisy wchodzące w skład grupy należy kliknąć na przycisk plusa znajdujący się przed nazwą grupy).

Następnie należy wykonać test połączenia za pomocą przycisku „Połącz”. Jeżeli test wykonany zostanie pomyślnie to nastąpi automatyczne przełączenie do zakładki „Właściwości serwisu”, gdzie należy wybrać przycisk „Dodaj”.

Nowo dodany serwis mapowy WMS / WMTS pojawia się, jako pierwszy „od góry” w Zawartości mapy.

Przypominamy, że z systemu Geoportalu WŁ publikowane są następujące usługi sieciowe, których adresy możemy znaleźć także w zakładce Geodane na stronie internetowej http://geoforum.pl/.
1. WMSy:
IRSIP – Baza danych obiektów topograficznych
http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_TBD_WMS/MapServer/WMSServer
IRSIP – Baza danych wektorowych
http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_VMAP_WMS/MapServer/WMSServer
IRSIP – Obwody łowieckie
http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_OBW_LOW_WMS/MapServer/WMSServer
IRSIP – Oferty inwestycyjne
http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_INWESTYCJE_WMS/MapServer/WMSServer
IRSIP – Punkty użyteczności publicznej
http://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_POI_WMS/MapServer/WMSServer
2. WMTS:
Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) http://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_BDOT10k

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na  adres e-mailowy: geoportal@lodzkie.pl.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"http://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry