Edukacja Geodezyjna

Wykaz szkół i placówek na terenie województwa łódzkiego kształcących w zakresie tematyki związanej z geodezją i kartografią sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej https://sio.men.gov.pl (szkoły średnie i policealne) oraz informacji zawartych na stronach internetowych szkół wyższych.

Do góry