Udostępnianie map

Udostępnianie materiałów i przyjmowanie wniosków odbywa się w Departamencie Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30.

Wnioski na mapy i inne materiały można składać korzystając z formularza, który po wypełnieniu należy dostarczyć:

w formie pisemnej, w oryginale zawierającym własnoręczny podpis, osobiście do siedziby Ośrodka albo pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Geodezji, Kartografii i Geologii, 91-423 Łódź, ul. Solna 14.

lub

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym przesłanego na adres: mapy@lodzkie.pl

W okresie pandemii koronawirusa (COVID-19) przyjmowane są również  wnioski odpłatne w postaci skanu z własnoręcznym podpisem.

Uwaga: nie będą realizowane wnioski lub zgłoszenia prac przesłane faksem !

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  zostanie zrealizowany dopiero po wpłacie należnej opłaty na konto bankowe wskazane  przez Wydział – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry