Bazy danych

Oprócz danych wektorowych w zasobie znajdują się też bazy danych.

Są to dane opisowe w postaci tabelarycznej, gdzie każdemu punktowi na mapie cyfrowej przypisany jest rekord w bazie danych opisujący różne jego właściwości. Bazy różnią się między sobą poziomem szczegółowości i ilością informacji zawartych w bazie danych.bazydanych

Do góry