Mapa topograficzna 1:25 000 układ 1965

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000 charakteryzuje się średnią szczegółowością. Większość map dostępna dla województwa łódzkiego znajduje się w pierwszej strefie układu 1965, ale w zasobie znajdują się również mapy ze strefy: drugiej, czwartej i piątej, które obejmują obszary na granicy województwa.

Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1972-1984. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju. Mapa dostępna jest w formie papierowej, jak i  zapisie cyfrowym w postaci rastrów. Zarówno mapa drukowana jak i rastry są kolorowe.

zobacz całą mapę

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff. Istnieje również możliwość zapisu do innych formatów, a także wydrukowania rastra, bądź zrobienia odbitki.

Do góry