Gospodarowanie ziemią

Gospodarka ziemią obejmuje wiele rodzajów działań organizacyjnych, gospodarczych, technicznych i innych służących właściwemu pod względem środowiskowym, ekologicznym i racjonalnym wykorzystaniu ziemi.

W ramach właściwego gospodarowania ziemia wykonywane są prace związane kształtowaniem obszarów wiejskich, uwzględniające m.in. analizy struktury użytkowania gruntów, uwarunkowania ekologiczne, potrzeby poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

Na interaktywnych mapach przedstawione zostały dane dotyczące scaleń gruntów, struktury władania i użytkowania na obszarze województwa łódzkiego. Mapy powstały na podstawie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zachęcamy to zapoznania się z nowymi aplikacjami zamieszczonymi na Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry