Scalenia gruntów

Scalenia gruntów w Województwie Łódzkim

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta powiatu, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa przy pomocy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

 

Zobacz na mapie projekty scaleniowe w województwie łódzkim zrealizowane i w trakcie realizacji w latach 2006 – 2020.

Przejedz do mapy

 

 Zobacz na Mapie rozmieszczenie prac scaleniowych na terenie obecnego województwa łódzkiego wykonanych w latach 1968 – 2020, a więc od momentu ukazania się pierwszej powojennej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Obszar objęty scaleniem podany jest jako wartość procentowa powierzchni gruntów scalonych w stosunku do całkowitej powierzchni danej gminy. Mapa została sporządzona na podstawie danych własnych Urzędu Marszałkowskiego a także Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, starostw powiatowych i urzędów gmin. Dane mają charakter przybliżony.

Przejedz do mapy

 

Zobacz na Mapie w ujęciu statystycznym potrzeby w zakresie prac scaleniowych na terenie województwa łódzkiego. Z przeprowadzonych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi analiz wynika, że największe zapotrzebowanie na prace scaleniowe występuje na terenach powiatów: brzezińskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i wieruszowskiego.

Przejedz do mapy

 

Więcej o scaleniach przeczytasz na stronie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry