Udzielanie informacji geologicznej

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego udziela informacji geologicznej na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).
  2. Ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.).
  3. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z póź. zm.).
  4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075) w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
  5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724) w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

Udostępnienie informacji geologicznej następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu bezpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Wniosek o bezpłatne udostępnienie informacji geologicznej oraz wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego o zawarcie umowy na korzystanie z informacji  geologicznej za wynagrodzeniem dostępne są na stronie bip.lodzkie.pl.

Wniosek o udostępnienie informacji należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Korzystanie z zasobów archiwalnych możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty pod nr telefonu 42/663 36 69.

 

 

 

 

 

Do góry