Mapa topograficzna 1:100 000 układ 1942

Mapa topograficzna w skali 1 : 100 000 charakteryzuje się niską szczegółowością. Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1981-1994. Mapa dostępna jest w formie papierowej.

100_42

Do góry