Definicja RSIP

System Informacji Przestrzennej (SIP) nazywany również GIS (Geografic Information System), to jak najszerzej pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych.

Według definicji prof. Gaździckiego to „system pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transformowania i udostępniania danych przestrzennych. Obejmuje on metody, środki techniczne, w tym sprzęt i oprogramowanie, bazę danych przestrzennych i organizację, zasoby finansowe oraz ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem.”

Z systemu informacji przestrzennej wywodzi się pojęcie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) dotyczący mniejszego obszaru opracowań często odnoszącego się do granic administracyjnych np.: województwa, powiatu, gminy.

Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ) budowany jest od 2000r.

Główne założenia RSIP WŁ to:

  • integracja zasobu danych przestrzennych na poziomie instytucjonalnym
  • integracja zasobu danych przestrzennych na poziomie baz danych
  • integracja zasobu danych przestrzennych na poziomie usług sieciowych

Cele RSIP WŁ:

  • zapewnienie należytej integralności i aktualności danych
  • zapewnienie ekonomicznie uzasadnionego dostępu do danych przestrzennych dla jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotów gospodarczych i ludności

Najistotniejszym krokiem w budowie RSIP WŁ było zrealizowanie projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (patrz Zakładka Projekt RSIP WŁ), w ramach którego powstał Geoportal Województwa Łódzkiego i Baza Adresowa Województwa Łódzkiego.

Do góry