Geoportal Województwa Łódzkiego

Pod adresem https://geoportal.lodzkie.pl dostępne jest wiele Portali tematycznych opisujących region łódzki.

Zobacz informacje o geoportalu

część 1 pdf

część 2pdf

część 3 – podstawowe i zaawansowane narzędzia przeglądania i wyszukiwaniapdf

część 4 – wykonywanie własnych szkiców na kompozycji mapowejpdf

Plik .xls do importu ze współrzędnymi
część 5 – wykorzystanie usług sieciowych WMS i WMTS pdf
część 6 – osadzanie mapypdf

część 7 – sesje użytkownika i eksport gpxpdf

Geoportal prezentuje informacje z regionu łódzkiego interesujące dla ogółu obywateli, pomocne w działaniu administracji publicznej, dydaktyce, kulturze oraz innych dziedzinach życia, w których zachodzi potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu.

Geoportal Województwa Łódzkiego jest częścią projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W skład Geoportalu wchodzi wiele serwisów tworzących Portale tematyczne:

–      Portal województwa,

–      Portal obiektów użyteczności publicznej,

–      Portal inwestora,

–      Portal – Ortofotomapa,

–      Portal łowiectwa,

–      Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych,

–      Portal udostępniania map

oraz

–      Portal użytkowników – dedykowany użytkownikom Geoportalu, utworzony w celu wymiany informacji.

geoportal

Geoportal, oferuje poza standardowymi, również wiele zaawansowanych, użytecznych funkcjonalności, np. dodawanie serwisów WMS / WMTS, umieszczanie obiektów szkicu i opisów na kompozycji mapowej, tworzenie zróżnicowanych wydruków również ze szkicami, wczytywanie punktów z plików, wczytywanie plików KML, wykonywanie multiselekcji, analiz, generowanie raportów. Serwisy są edytowalne przez autoryzowanych użytkowników z wykorzystaniem tylko przeglądarki internetowej. Część serwisów Geoportalu Województwa Łódzkiego jest również publikowana jako serwisy WMS / WMTS oraz WFS na zewnątrz. Geoportal publikowany jest również w wersji angielskiej.

Wśród wymienionych portali tematycznych uwagę zwraca Portal inwestora, prezentujący szeroką wiedzę o ofertach inwestycyjnych w regionie łódzkim wraz ze zdjęciami tych ofert.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry