Mapy Historyczne

Mapy historyczne z obszaru Województwa Łódzkiego

W Module „Mapy historyczne województwa łódzkiego” możecie Państwo zobaczyć wiele ciekawych map historycznych z obszaru województwa w różnych skalach i opracowaniach. Przedstawiają one przede wszystkim zmianę granic województwa łódzkiego, ale również pokazują wiele innych ciekawych zjawisk w ujęciu przestrzennym.

1. Mapy województw kaliskiego, mazowieckiego i sandomierskiego pochodzą z „Atlasu Królestwa Polskiego” który składa się z 8 map „jeograficznych” województw z czasów Królestwa Polskiego. Autorem opracowania jest Juliusz Kolberg.  Mapy zostały wydane w latach 1826 -1827. Mapy przedstawiają obiekty fizjograficzne, położenie miast, wsi, sądów a nawet komór celnych w królestwie polskim. Na mapach kolorami zaznaczono granice obwodów, powiatów i dekanatów. Mapy zawierają także tabelę statystyczną informującą między innymi o wielkościach obszarów jakie obejmują poszczególne formy użytkowania gruntów i jaka jest wielkość populacji na danym terenie.  Treść mapy podana jest w języku polskim i francuskim a nazwy geograficzne w języku polskim, podziałka liniowa w milach polskich. Mapy pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zobacz Mapę województwa kaliskiego w GWŁ

Zobacz Mapę województwa mazowieckiego w GWŁ

Zobacz Mapę województwa sandomierskiego w GWŁ

2. Mapa województwa łódzkiego przedstawiająca obszar województwa w latach 1919-1938. Opracowanie to przedstawia przede wszystkim położenie dróg, linii kolejowych i granic powiatów, ale również dowiedzieć się z niej można gdzie znajdowały się w województwie łódzkim np. kościoły i urzędy pocztowe. Mapę opracowano w skali 1:375 000. Mapa pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Na mapie wyraźnie widać jest gdzie województwo łódzkie graniczyło z państwem niemieckim.

Zobacz Mapę województwa łódzkiego 1919-1938 w GWŁ

3. Mapa województwa łódzkiego przedstawiająca obszar województwa w roku 1939. Mapa przedstawia granice administracyjne do szczebla gminy ale także granice sadów z podziałem na okręgowe i grodzkie. Tło mapy stanowią obiekty fizjograficzne i sieć dróg. Mapę wydano w skali 1:300 000. Opracowanie: Biuro Kartograficzne Aleksander Stocki, Warszawa. Nakładem Księgarni S. Seipelt, Łódź Piotrkowska 47. Mapa pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zobacz Mapę województwa łódzkiego 1939 w GWŁ

4. Mapa województwa łódzkiego przedstawiająca obszar województwa w latach 1950-1954. Mapa prezentuje miejscowości, granice administracyjne, drogi rzeki i jeziora w województwie łódzkim w skali 1:300 000. Mapę wydał  Centralny Urząd Geodezji i Kartografii i PPWK w Warszawie w 1954 roku. Mapa pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zobacz Mapę województwa łódzkiego 1950-1954 w GWŁ

5. Mapa województwa łódzkiego przedstawiająca obszar województwa w roku 1964. Opracowanie to przedstawia miasta i miejscowości województwa łódzkiego z uwzględnieniem ich wielkości, granice administracyjne, drogi rzeki i jeziora. Mapę wydał w 1954 roku Centralny Urząd Geodezji i Kartografii i PPWK w Warszawie, w skali 1:300 000,  w wersji  ściennej. Mapa pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zobacz Mapę województwa łódzkiego 1964 w GWŁ

6. Mapa województwa łódzkiego przedstawiająca obszar województwa w roku 1978. Mapa przedstawia województwo łódzkie i województwa ościenne z podziałem na gminy. Treść mapy wypełnia sieć drogowa, kolejowa a także obiekty fizjograficzne i poziomice. Mapę wydało  w 1978 roku PPWK w Warszawie w skali 1:300 000. Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.

Zobacz Mapę województwa łódzkiego 1978 w GWŁ

7. Mapa Miasto Pabianice 1885r. Bardzo rzetelnie i z niezwykłą dbałością o szczegóły przedstawiono Miasto Pabianice. Mapa prezentowana w tym module powstała poprzez połączenie 20 arkuszy w skali 1:2100 z roku 1885. Opisy i informacje na mapie w języku rosyjskim. Na uwagę zasługuje fakt że mapy te nie były reprodukowane. Zostały w całości wykonane ręcznie. Mapy pochodzą miedzy innymi ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zobacz Mapę Miasta Pabianic 1885r. w GWŁ

8. Mapy katastralne XIX – XX wiek i Miasto Pabianice 1885r. Moduł mapy katastralne XIX – XX wiek przedstawia różne mapy katastralne z obszaru województwa łódzkiego. Oglądanie poszczególnych map jest ciekawie nie tylko ze względu na ich historyczny charakter ale także na ich staranne i ozdobne wykonanie. Na uwagę zasługuje fakt że mapy te nie były reprodukowane. Zostały w całości wykonane ręcznie. Mapy pochodzą miedzy innymi ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zobacz Mapy katastralne XIX – XX wiek w GWŁ

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry