Szkoły wyższe

Kutno

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Kierunek Geodezja i Kartografia (studia I i II stopnia)

Wydział Nauk Technicznych
Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
Telefon: 024 355 83 51
Fax: 024 355 83 51
e-mail: geodezja@wsgk.com.pl
Strona www: www.wsgk.com.pl


Łódź

Społeczna Akademia Nauk

Kierunek Geodezja i Kartografia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
ul. Sienkiewicza 9 90-113 Łódź
tel. 042 664 66 57
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl
Strona www: www.swspiz.pl

Uniwersytet Łódzki

Kierunek geoinformacja (studia I i II stopnia)

Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
ul. Kopcińskiego 31 90-42 Łódź
e-mail: biuro.geoinformacja@uni.lodz.pl
Strona www: www.geoinformacja.uni.lodz.pl
tel. 042  635 45 49

Studia podyplomowe Geoinformacja – Systemy informacji geograficznej w praktyce

Wydział Nauk Geograficznych
Adres: ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 042 635 45 49

Wydział Matematyki i Informatyki
Adres: ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
tel. 042 635 59 47

e-mail: biuro.geoinformacja@uni.lodz.pl
Strona www: geo.math.uni.lodz.pl

Do góry