Mapy glebowo-rolnicze

Mapa glebowo – rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Treść mapy glebowo – rolniczej stanowią: kompleksy rolniczej przydatności gleb, typ genetyczny gleby (podtyp), skład mechaniczny i głębokość zalegania warstw profilu glebowego.

glebowe_raster przykład mapy glebowo-rolniczej rastrowej

glebowe_wektorprzykład mapy glebowo-rolniczej wektorowej

  • aktualność

1956-1977

  • forma udostępniania

Mapa drukowana (ploterowy wydruk czrnobiały)

Mapa wektorowa (fomat SHP, GDB)

Mapa rastrowa ( GeoTIFF, TIFF)

  • kolorystyka

mapy czarnobiałe

znajdź  mapę w geoportalu

Do góry