Pobierz

  • Wzór wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.).

pobierz wniosek .xls    pobierz wniosek. pdf   pobierz załącznik wniosku W1. pdf

  • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.) podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

pobierz wniosek. doc     pobierz wniosek. pdf

  • Logotyp Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

rsip_logo_m

pobierz logotyp w jpg

pobierz logotyp w gif

  •  Baner Geoportal Województwa Łódzkiego

geoportal

pobierz baner

  • Baner Geoportal Województwa Łódzkiego

GEOPORTAL_2_200dpi

pobierz baner

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry