Struktura użytkowania gruntów w województwie łódzkim

Zachęcamy to zapoznania się z aplikacją zamieszczoną na Geoportalu Województwa Łódzkiego. 

Mapa prezentuje strukturę użytkowania gruntów w województwie łódzkim w podziale na poszczególne gminy i powiaty. Mapa została wykonana na podstawie wojewódzkiego zestawienia zbiorczego oraz powiatowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Dane prezentują stan na dzień 1 stycznia, odpowiednio 2015 i 2020 roku.

Przejdź do mapy

 

Zapraszamy do korzystania oraz do kontaktu na geoportal@lodzkie.pl.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry