Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Baza Adresowa Województwa Łódzkiego (BAWL) jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. Narzędzie to umożliwia prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125). Dane adresowe z BAWL są publicznie dostępne za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego. www.geoportal.lodzkie.pl

Baza Adresowa Województwa Łódzkiego została zrealizowana w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Pobierz “Podręcznik Operatora”pdf

baza_adresowa

 

Gotowość korzystania z systemu BAWL zgłosiły następujące samorządy:gminy_2

Do góry