Mapa topograficzna standardowa 1:10 000 układ PL-UTM / 1992

Standardowa mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej.

Jest to najbardziej aktualna mapa topograficzna dostępna w WODGiK. Aktualność mapy mieści się w latach 2014 – 2020r. Mapę wydał Marszałek Województwa Łódzkiego i jest ona  dostępna w formie papierowej jak i rastrowej. Mapy w postaci drukowanej jak i rastry są kolorowe.

BDOT_10k

zobacz całą mapę

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff, i Tiff. oraz PDF.

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry