Aplikacja mobilna

Aplikacji mobilna Geoportalu Województwa Łódzkiego umożliwia przeglądanie danych przestrzennych z zakresu województwa łódzkiego, jak również wykonywanie analiz i pomiarów. Mapy zamieszczone w aplikacji pochodzą z Geoportalu Województwa Łódzkiego.

zawiera liczne portale tematyczne:

 • Portal województwa (np. działki),
 • Portal łowiectwa (np. granice obwodów łowieckich),
 • Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych (m.in. mapy glebowo-rolnicze, gleby organiczne, mapy geologiczne, monitoring i prognoza warunków glebowych – w tym prognoza wilgotności gleby),
 • Rolnictwo i obszary wiejskie (np. działki, uzbrojenie terenu, rowy melioracyjne, mapy glebowo-rolnicze, gleby organiczne),
 • Melioracja (np. urządzenia melioracji wodnych, rowy melioracyjne, zasięgi gruntów zmeliorowanych, hektometraż),
 • Ortofotomapa (warstwy z różnych lat),
 • Portal inwestora (np. tereny przeznaczone pod inwestycje, tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dane dotyczące przetargów na nieruchomości Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, obszary ograniczonego użytkowania, tereny opracowań z zakresu planowania przestrzennego)

Aplikacja umożliwia:

 • lokalizację użytkownika na mapie (Moja aktualna pozycja),
 • wyszukiwanie działek, adresów i obwodów łowieckich (Wyszukiwanie tematyczne),
 • wpisywanie współrzędnych i lokalizację punktu na mapie (Wpisz współrzędne),
 • udostępnianie innym własnej pozycji poprzez sms, email, media społecznościowe (Udostępnij pozycję),
 • oznaczanie i zapisywanie ciekawych miejsc na mapie (poprzez wskazanie punktu na mapie i wykorzystanie funkcji Zapisz punkt) oraz udostępnianie ich poprzez sms, email, media społecznościowe (funkcja Udostępnij dostępna po wskazaniu punktu na mapie),
 • przechowywanie tras i własnych obiektów (Moje dane),
 • śledzenie, zapisywanie, pobieranie i udostępnianie własnej trasy (Zapis trasy),
 • dokonywanie pomiarów powierzchni i długości (Pomiary),
 • dodawanie do mapy zewnętrznych warstw WMS np. powiatowych i gminnych danych EGiB, zbiorów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Instytutu Geodezji i Kartografii (Dodaj warstwę).

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry