Usługi zbiorcze w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego umieszczono dane usług zbiorczych zawierające informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pochodzących ze szczebla gminnego oraz o danych ewidencyjnych i sieciach uzbrojenia terenu pochodzących bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego. Usługi te są na bieżąco aktualizowane. W przypadku danych ewidencyjnych na terenie powiatów, gdzie nie ma usług zbiorczych wyświetlany jest WMS z bazy LPIS (działki w kolorze czerwonym).*

Dane obejrzeć można wybierając Menu Plik polecenie Dodaj mapę (usługi zbiorcze),

a także wybierając na liście modułów Portal Inwestora (okno Zawartości mapy – dodano warstwę Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego).


Jak podaje portal geoforum.pl na dzień 16 listopada 2017r  w usłudze zbiorczej Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego znalazły się 744 gminy, Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu obejmowała 44 powiaty, a w Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów było już ponad 220 powiatów! Prace wykonuje firma Geo-system.*


Zapraszamy do korzystania.

*źródło: firma Geo-system Sp. z o.o. i  geoforum.pl

Do góry