Gleby pochodzenia organicznego – nowa warstwa tematyczna w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Portalu map glebowo – rolniczych i geologicznych została utworzona nowa kompozycja mapowa (warstwa) prezentująca gleby pochodzenia organicznego.

Kompozycja powstała na podstawie map glebowo – rolniczych w skali 1:5000, bez aktualnej weryfikacji terenowej. Warstwa prezentuje gleby torfowe i murszowo – torfowe, torfy niskie, torfy przejściowe, gleby mułowo-torfowe i torfowo – mułowe, gleby murszowo – mineralne i murszowate, czarne ziemie właściwe, zdegradowane i gleby szare, mady.

W bieżącym roku zaplanowana jest aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb organicznych dla wybranych fragmentów województwa.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"http://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry