Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1965

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Łodzi. Większość map dostępna dla województwa łódzkiego znajduje się w pierwszej strefie układu 1965.

Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1972-1975. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju. Mapa dostępna jest w formie papierowej, jak i  zapisie cyfrowym w postaci rastrów. Mapa drukowana jest dwukolorowa, natomiast rastry są czarno-białe.

10_65zobacz całą mapę

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff. Istnieje również możliwość zapisu do innych formatów, a także wydrukowania rastra, bądź zrobienia odbitki.

Do góry