Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Geodezji i Kartografii
Wydział Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej

ul. Solna 14
91-423 Łódź

tel. 042 663 36 57
fax. 042 663 36 22
e-mail : geodezja@lodzkie.pl

ue

 

Do góry