RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Geoportalu Województwa Łódzkiego

Szanowny/a Pan/Pani,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego
z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego korzystania z zaawansowanych funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego wymagających logowania do systemu.
4) Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Dane będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta użytkownika Geoportalu Województwa Łódzkiego.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO).
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO.
10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta użytkownika Geoportalu Województwa Łódzkiego.

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"http://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry