Pobierz

  • Wzór wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz wniosek .xls    pobierz wniosek. pdf   pobierz załącznik wniosku W1. pdf

  • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.)  publicznym, realizującemu zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

pobierz wniosek. doc     pobierz wniosek. pdf

  • Logotyp Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

rsip_logo_m

pobierz logotyp w jpg

pobierz logotyp w gif

  •  Baner Geoportal Województwa Łódzkiego

geoportal

pobierz baner

  • Baner Geoportal Województwa Łódzkiego

GEOPORTAL_2_200dpi

pobierz baner

post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:94:"http://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}
Do góry