Pobierz

  • Wzór wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz wniosek .xls    pobierz wniosek. pdf   pobierz załącznik wniosku W1. pdf

  • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1382, ze zm.) część zbiorów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega nieodpłatnemu udostępnieniu podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

pobierz wniosek. doc     pobierz wniosek. pdf

  • Logotyp Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

rsip_logo_m

pobierz logotyp w jpg

pobierz logotyp w gif

 

  •  Baner Geoportal Województwa Łódzkiego

geoportal

 

pobierz baner

 

  • Baner Geoportal Województwa Łódzkiego

GEOPORTAL_2_200dpi

pobierz baner

Do góry