Mapy topograficzne

Mapa topograficzna to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

W Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się mapy topograficzne w różnych skalach, a co za tym idzie różnej szczegółowości.

Mapy są dostępne w formie drukowanej i rastrowej (GEOTIFF, GIF, JPG, umożliwiającej wprowadzenie do komputera i wczytanie w każdym układzie współrzędnych).topograficzne

Do góry