Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1992 i 1942

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Łodzi.

Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1991-1994. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju. Mapa dostępna jest w formie papierowej, jak i  zapisie cyfrowym w postaci rastrów. Mapa drukowana jest kolorowa, natomiast rastry są czarno-białe.

10_42

zobacz całą mapę

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff. Istnieje również możliwość zapisu do innych formatów, a także wydrukowania rastra, bądź zrobienia odbitki.

Do góry