Spotkanie Geodetów Powiatowych

15 kwietnia 2013 r. z inicjatywy Geodety Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie Geodetów Powiatowych z terenu Województwa. W spotkaniu uczestniczył również Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
W takcie spotkania przedstawiono prezentacje w tematach:

  1. Fundusze Europejskie w nowym okresie programowania 2014-2020   „Założenia do Kontraktu Terytorialnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Autor: Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  2. Przedstawienia stanu realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Autor: Małgorzata Krawczyk-Naczelnik Wydziału Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  3. Wykorzystania Bazy Adresowej do zarządzania w administracji publicznej w świetle zmieniających się przepisów prawa – dobre praktyki z obszaru regionu. Autor: Andrzej Dziubiński-Naczelnik Wydziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  4. Wykorzystanie Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego do kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zduńska Wola. Autor: Dariusz Dzionek Dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej, w Urzędzie Miasta Zduńska Wola i Alina Kubiak.

Podczas spotkania wystąpił również przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Mirosław Lewandowski, który przekazał informację dotyczące „Aktualnych problemów prawnych w geodezji” omawianych podczas spotkania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Do góry