Spotkanie robocze w sprawie budowy Geoportalu Województwa Łódzkiego

W dniu 07.05.2013 r. w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (ul. Solna 14) odbyło się spotkanie robocze z pracownikami jednostek UMWŁ (m.in. Kancelaria Marszałka, Departament Finansów, Departament Przedsiębiorczości – Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacji i Projektów Własnych,  Departament Infrastruktury – Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – Wydział Kultury Fizycznej i Sportu oraz Wydział Turystyki, Departament Polityki Zdrowotnej – Wydział Administracyjny, Departament Kultury i Edukacji – Wydział ds. Monitorowania Instytucji Kultury) oraz instytucji zewnętrznych (m.in. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki) w sprawie budowy oraz zasilenia zbiorami danych tematycznych Portali wchodzących w skład Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Budowa Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej (BOUP)

Słownik pojęć

Do góry