Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Do Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) o pełnej treści. Aktualność bazy – III kw. 2013 r. Dane obejmują obszar powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego oraz Miasto Łódź.

BDOT10k jest udostępniany w formacie plików xml, gdb (ESRI), shp. Baza została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Do góry