Pobierz dane

Na podstawie art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 782) od dnia 1 sierpnia 2020 r. nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

 

 

Do góry