O projekcie

Tytuł projektu:

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: IV. Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: IV.2 E-usługi publiczne

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

Okres realizacji projektu:od 1 sierpnia 2007 roku do 30 kwietnia 2014 roku

Całkowita wartość projektu: 30 074 630,05 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 19 659 785,66 PLN
Wkład własny: 10 414 844,39 PLN

Lider Projektu: Województwo Łódzkie

Partnerzy: Powiat Łaski, Powiat Łowicki, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Opoczyński, Powiat Piotrkowski, Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Powiat Tomaszowski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Zgierski, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Łódź.

uczestnicy projektu rsip na www

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry