Realizacja

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie IRSIP WŁ rozróżniono następujące etapy realizacji:

ETAP I : prace przygotowawcze:  IV kwartał 2007 rok – II kwartał 2009 rok
– przygotowanie studium wykonalności, wniosku, doradztwo,
– projekt prac remontowo-budowlanych.

ETAP II : (Inwestycja typ A, B,C): budowa RCPD: I kwartał 2007 rok – IV kwartał 2013 rok
– szkolenia
– prace remontowo-budowlane,
– zakup sprzętu,
– zakup oprogramowania,
– uruchomienie systemu na poziomie wojewódzkim,
– wykonanie i wdrożenie systemu aktualizacji bazy punktów adresowych,
– utworzenie zasobu danych RSIP WŁ poziomu regionalnego.

Zadanie związane z zarządzaniem projektem: III kwartał 2008 rok – IV kwartał 2013 rok

ue

 

Do góry