Realizacje podprojektów

Stopień realizacji podprojektów u poszczególnych Partnerów przedstawia tabela poniżej:

Lp Nazwa Partnera Stan realizacji w %
1 Powiat Łaski 100
2 Powiat Łowicki 100
3 Powiat Łódzki Wschodni 100
4 Powiat Opoczyński 100
5 Powiat Piotrkowski 100
6 Powiat Rawski 100
7 Powiat Skierniewicki 100
8 Powiat Tomaszowski 100
9 Powiat Zduńskowolski 100
10 Powiat Zgierski 100
11 Miasto Piotrków Trybunalski 100
12 Miasto Łódź 100

 


Powiat Łaski* w październiku 2011 roku zakończył realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.
Część inwestycji zrealizowana w Powiecie Łaskim kosztowała ponad 240 tys. zł., w tym ponad 160 tys. zł.  to środki z Unii Europejskiej.

Realizacja projektu w Łasku objęła przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych pomieszczeń archiwum dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 17 wraz z trwałą zabudową pomieszczeń archiwum.

zdj1-lask

Wydział wyposażony został w sprzęt oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej, 2 zestawy komputerowe, system backupu i archiwizacji oraz  serwer wraz z oprogramowaniem i systemem pamięci masowej.

Ponadto zeskanowano operaty do celów prawnych i przetworzono mapy analogowe do postaci cyfrowej, dzięki czemu zwiększy się skuteczność, jakość i efektywność pracy co wpłynie na poziom obsługi interesantów, szczególnie geodetów. Podjęte działania umożliwią zainteresowanym podmiotom, instytucjom, w tym firmom wykonującym opracowania geodezyjno-kartograficzne dostęp do danych znajdujących się w elektronicznym archiwum. Osiągnięty został tym samym główny cel projektu jakim jest świadczenie najwyższej jakości usług przez pracowników Starostwa Powiatowego na rzecz lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i realizacji projektu w Powiecie łaskim są dostępne na stronie internetowej www.lask.com.pl .

*Informacja opracowana i udostępniona przez Partnera Powiat Łaski


Powiat Łowicki*  do grudnia 2011 r.  zrealizował prace wykonywane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

W ramach projektu:
– zakupiono zestawy komputerowe wraz z drukarką laserową,

zdj1_lowicz

– zakupiono urządzenie skanująco-drukujące A-3,

zdj2_lowicz

– zakupiono szafę oraz serwer baz danych,

zdj3_4_lowicz

– zmodernizowano sieć logiczną,
– zakupiono szafy metalowe do wyposażenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

zdj5_lowicz

W ramach projektu utworzono zasób danych, wykonano numeryczną wektorową mapę zasadniczą dla sześciu gmin.

*Informacja opracowana i udostępniona przez Partnera Powiat Łowicki


W okresie od marca 2008 r. do grudnia 2011 r. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach* zrealizowało prace wykonywane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

zdj1-skierniewice

W ramach projektu dokonano częściowej wymiany sprzętu elektronicznego. Zakupiono 4 komputery, ploter wielkoformatowy, 3 drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, 2 serwery oraz urządzenia zabezpieczające, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych.

zdj2-skierniewice

Dokonano również transformacji danych z układu współrzędnych „1965” do układu „2000” oraz przetworzenia map zasadniczych z wersji analogowej do wektorowej. Ostatnim etapem prac było przetworzenie (zeskanowanie) operatów technicznych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z wersji papierowej do cyfrowej. Zrealizowane prace umożliwiają zainteresowanym podmiotom, instytucjom, a szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznym dostęp do danych w postaci elektronicznej.

*Informacja opracowana i udostępniona przez Partnera Powiat Skierniewicki

ue

 

 

Do góry