Trwałość projektu

Trwałość projektu mierzona jest za pomocą następujących wskaźników:

  • liczby jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – wskaźnik na poziomie 149
  • liczby obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych (osoby)
  • liczby osób korzystających z geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS) (osoby)

Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie trwałość projektu miała być zachowana przy osiągnięciu wartości wskaźników odpowiednio na poziomie: 100, a dla ostatnich dwóch 60 000 osób.

Poniżej wykres przedstawiający wartości dla drugiego i trzeciego wskaźnika trwałości projektu począwszy od grudnia 2014 roku.

trwaloscprojektu012016ue

Do góry