Ortofotomapa

Ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego na obraz, odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na powierzchnię odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkuszowym, uzupełniony informacjami kreskowymi, nazwami, symbolami, siatką i opisem współrzędnych oraz informacjami pozaramkowymi.

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego ma jednolitą skalę dla całej powierzchni terenu. Skali nie mają jednak wszystkie obiekty wystające powyżej (domy, drzewa).
Ortofotomapa spełnia standardy dokładnościowe odpowiadające mapie wykonanej w sposób klasyczny i można na niej wykonywać wszelkie operacje takie jak odczyt współrzędnych, pomiar odległości, powierzchni. Stanowi jednak odmienny obraz i uzupełnienie tradycyjnej mapy; jest w pełni aktualna w momencie wykonania zdjęć.
W oparciu o ortofotomapę możliwe jest rozróżnienie rodzajów grup obiektów takich jak zielenie, budynki, drogi, jak również określenie sposobu ukształtowania terenu, czy sposobu zagospodarowania terenu.

Przywiązanie obrazu do konkretnego momentu rejestracji powoduje, że inna jest ortofotomapa wiosenna, inna letnia i jesienna, co pozwala monitorować zmiany zachodzące w środowisku. Ortofotomapa jest znakomitym materiałem do wydzielania różnych typów użytkowania. Łatwo i skutecznie można zidentyfikować obszary zurbanizowane, użytkowane rolniczo i naturalne. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można identyfikować trwałe użytki zielone oraz obszary o niedostatecznej kulturze rolnej – zakrzewienia, samosiejki, łachy piasku, wysypiska odpadów. Pewne kłopoty pojawiają się dopiero przy szczegółowej kwalifikacji funkcjonalnej, głównie obszarów zurbanizowanych.
Ortofotomapa może być wykonana na podstawie zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych, może być czarno-biała, kolorowa, w barwach naturalnych lub nierzeczywistych.

Źródło: Geodeta Magazyn geoinformacyjny Nr 7 (122), LIPIEC 2005

ortofoto_2012

orto2015

orto

Ortofotomapa kolorowa znajdująca się w zasobie jest z lat 1996-2020. Terenowa rozdzielczość piksela wynosi od 0,2 do 0,5 metra. Ortofotomapa kolorowa jest w skalach 1:2 000, 1:5 000 i 1:10 000.

orto2

W zasobie znajduje się również ortofotomapa czarno-biała w skali 1:2000, 1:5 000 i 1:10 00 o aktualności 2002 – 2004r w układach 2000 i 1992.

Zobacz skorowidz ortofotomap czarno-białych dla Województwa Łódzkiego

– Zobacz skorowidz ortofotomap kolorowych dla Województwa Łódzkiego z lat 1996-2009

– Zobacz skorowidz ortofotomap kolorowych dla Województwa Łódzkiego z lat 2011-2016

– znajdź i zamów mapę w geoportalu

post_grid_post_settings:
a:14:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:95:"https://rsip.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:16:"thumb_custom_url";s:0:"";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:0:"";s:22:"font_awesome_icon_size";s:0:"";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";s:16:"custom_video_MP4";s:0:"";s:16:"custom_video_OGV";s:0:"";s:17:"custom_video_WEBM";s:0:"";}
Do góry