Instalacja anteny stacji referencyjnej i jej kalibracja na dachu budynku DGiK

Antena Zephyr Geodetic 2 do eliminacji wielodrożności sygnału na stacji bazowej, aby zapewnić jak najlepsze poprawki. Pierwsze testy pomiarowe.

Do góry