Punkty adresowe – testowanie środowiska serwerowego

Ze względu na powolne działanie aplikacji co wiąże się z długimi czasami reakcji na kliknięcie zaplanowane zostały testy infrastruktury serwerowej i oprogramowania. Testy były przeprowadzone na użyczonym serwerze od producenta aplikacji firmy GISPartner i przy współudziale firmy BlueNet. Przeniesione obrazy z maszyn wirtualnych z posiadanego serwera produkcyjnego na użyczony sprzęt wykazały kilkukrotnie szybszą pracę aplikacji. Czasy reakcji na klikniecie spadły z 6 sek na 1,2 sek. Przeprowadzone testy nie wykazały znaczącej różnicy w szybkości działania środowiska aplikacyjnego zainstalowanego na maszynie wirtualnej a fizycznej. Możemy tu mówić o czasach rzędu 200ms. Konkluzje z testów są następujące do pracy na aplikacji produkcyjnej niezbędna jest serwer o wyższych parametrach a wybór środowiska na jakim zostanie zaimplementowane rozwiązanie nie ma większego znaczenia.

Do góry