Punkty adresowe – gmina Stryków wytypowana do pilotażu spisu powszechnego 2010

W ramach porozumienia z Głównym Urzędem Statystycznym a Departamentem Geodezji i Kartografii gmina Stryków została wytypowana jako obszar z którego zebrane punkty adresowe zasilą bazę produkcyjną. Pilotaż ma za zadanie wypracowanie modelu wymiany danych pomiędzy jednostkami celem wykorzystania ich w spisie powszechnym 2010.

Chwili obecnej serwis jest udostępniony tylko wewnętrznie w DGiK i WODGiK. Do końca roku będą prowadzone kolejne prace związane z zasileniem bazy danych. Na początku 2009 roku planujemy zakup i integracje nowych serwerów celem udostępnienia aplikacji na wydajniejszym środowisku co umożliwi udostępnienie serwisu w internecie. W roku 2009 planujemy również po zebraniu opinii od użytkowników przeprowadzenie kolejnej rozbudowy aplikacji i dostosowania jej do wymagań pracujących na niej operatorów. O kolejnych etapach prac będziemy informowali Państwa na stronie RSIPu.

Do góry