Wyniki przetargu na sprzęt i oprogramowanie dla łódzkiego RSIP

Z powodu protestów, jakie wynikły po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 lutego br. przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, wybór najkorzystniejszej oferty odbył się, nie jak pierwotnie planowano 12 marca, a dopiero 6 maja.

Zamówienie na zakup sprzętu i oprogramowania dla projektu „Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” wygrało Centrum Komputerowe ZETO S.A. z Łodzi. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena. Zwycięska firma zaproponowała realizację zamówienia za 1 949 702,74 zł (brutto), wcześniej urząd marszałkowski oszacował wartość na 1 976 400,00 zł (brutto). W przetargu nieograniczonym oferty złożyły dwie spółki (drugą jest Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o.; kwota 1 975 180,00 zł), nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

Do góry