Tereny pod inwestycje wokół Łodzi

  Województwo łódzkie jest pierwszym w kraju, które dysponuje regionalnym systemem ewidencjonowania gruntów przeznaczonych pod inwestycje. 29 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaprezentowano możliwości i działanie systemu. W prezentacji uczestniczyli: wiecemarszałek województwa łódzkiego Krzysztof Makowski, starostowie, przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i izb gospodarczych z regionu. Regionalny System Ewidencjonowania to zbiór informacji o terenie, drogach, zabudowie, lokalizacji, typie inwestycji, własności oraz możliwościach kontaktu (telefon, www).

Tereny pod inwestycje umieszczone są na mapie, obrazującej poszczególne rodzaje inwestycji np.: mieszkalnictwo, usługi, logistyka, przemysł, produkcja czy magazynowanie. Mapa obejmuje na razie tereny trzech powiatów przylegających do granic miasta(Łódź-Wschód, Pabianice, Zgierz), ale realizowane są plany rozszerzenia jej na całe województwo.

– Ten system to doskonałe rozwiązanie dla inwestora, który szuka terenów pod inwestycje. Dzięki naszej elektronicznej mapie w szybki i skuteczny sposób dotrze do interesujących go informacji – mówił Krzysztof Makowski – Obecnie mapa obejmuje trzy powiaty, ale już wkrótce, po spłynięciu wszystkich danych z gmin i powiatów naszego regionu system obejmie całe województwo łódzkie.

W powiązaniu z innymi serwisami (ogólnogeograficzny, transportowy) inwestor może uzyskać dodatkowe informacje na temat terenu, którym jest zainteresowany, jak np. drogi, linie kolejowe, rzeki, zbiorniki wodne, tereny leśne, zabytki.

Serwis będzie docelowo obsługiwał 177 gmin w województwie łódzkim. Dane będą przeglądane przez wyznaczonego pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który ewentualne zmiany będzie nanosił bezpośrednio w serwisach mapowych danego powiatu.

Do góry