GISDay w Łodzi -16 listopada 2011 r

W dniu 16 listopada 2011 r. w Łodzi, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ  odbył się GIS Day, na którym zaprezentowaliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia i nowe działania, które aktualnie podejmujemy, a także  związek GIS-u z informatyzacją kraju. Pokazaliśmy również informacje o wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym jako źródle informacji przestrzennej dla województwa łódzkiego.

Każdy uczestnik otrzymał opracowany przez nas certyfikat potwierdzający udział w tegorocznym GIS Day.

100_0694b100_0676b100_0696b100_0691b100_0671b2

Do góry