Rada Programowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

 

W dniu 8 grudnia 2011 roku w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się posiedzenie prezydium Rady Programowej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.

Program:

  1. Informacja dotycząca aktualnego stanu prawnego przepisów wprowadzających  Ustawę z dnia  4 marca 2010 r. o  infrastrukturze informacji przestrzennej.
  2. Informacja o realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – prezentacja przedstawiona przez Naczelnika Wydziału WODGiK Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Andrzeja Dziubińskiego.
  3. Ustalenie porządku i terminu posiedzenia Rady Programowej RSIP WŁ.
  4. Sprawy organizacyjne.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Aleksander Bielicki, Geodeta Województwa Łódzkiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Pan Ryszard Podladowski z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,Pan Piotr Ryszard Cmela, Dyrektor Łódzkiego Urzędu Statystycznego, Pan Jacek Raczyński, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Tomasz Zabrzewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Pan Dariusz Ditrych – z-ca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Pan Wojciech Retkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Stanisław Kaniewicz z Urzędu Statystycznego, Pani Małgorzata Krawczyk Naczelnik Wydziału  Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej i Pan Andrzej Dziubiński Naczelnik Wydziału WODGiK.100_0712100_0708100_0701

Do góry