BDOT Województwo Łódzkie

Informujemy, że w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym posiadamy Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) dla obszaru całego Województwa Łódzkiego.
Są to obecnie najaktualniejsze dane topograficzne opracowane z dokładnością odpowiadającą skali 1:10 000.
Dane udostępniamy w formatach rastrowych oraz wektorowych (xml, shp, geobaza Esri) dla arkuszy lub wybranych obszarów. Istnieje również możliwość przygotowania wydruków z BDOT dla wskazanych obszarów.

bdot_news

Do góry