Geoportal Województwa Łódzkiego

Województwo Łódzkie w dniu 05.03.2013 r. podpisało umowę na Dostawę i wdrożenie Geoportalu Województwa Łódzkiego, tj. platformy prezentacji map w Internecie, który jest realizowany w ramach projektu pt.:  „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

Zgodnie z Harmonogramem, Geoportal Województwa Łódzkiego będzie dostępny w sierpniu 2013 r. pod adresem: www.geoportal.lodzkie.pl

Serwisy mapowe w Geoportalu będą prezentować m.in. ortofotomapy, granice i budynki, miejscowości, adresy, mapy topograficzne, mapy geologiczne, mapy glebowo – rolnicze, obiekty użyteczności publicznej, tereny inwestycyjne oraz inne dane tematyczne.

Szczegóły kontraktu na www.bip.lodzkie.pl w dziale Zamówinia Publiczne.

Do góry